In Dagblad De Limburger is op 13 september 2017 een artikel gepubliceerd onder de kop ‘Sluiting bouwmarkten in Zuid-Limburg dreigt’.

Uit de betreffende publicatie zou de indruk kunnen ontstaan dat Budé Holding winkels zal moeten sluiten als de gemeenten in Zuid Limburg vast zouden houden aan hun ontwerp-structuurvisie om winkels te concentreren binnen grote retailparken.

Budé heeft geen enkel voornemen een of meer van haar winkels te sluiten en daartoe bestaat geen enkel bedrijfseconomische noodzaak. Budé verzet zich tegen elk overheidsbeleid dat onvoldoende rekening houdt met de gerechtvaardigde belangen van Budé. Om die reden heeft Budé een zienswijze ingediend tegen de ontwerp-structuurvisie.
In de zienswijze wordt aangedrongen op toekomstig winkelbeleid dat de rechten van bestaande winkels respecteert ook als die buiten een zogenaamd winkelconcentratiegebied zijn gelegen. Daarbij heeft Budé aangegeven dat de door haar gevoerde winkelformules allesbehalve zieltogend zijn. Het door de overheid onttrekken van dergelijke gezonde winkelvoorraad aan het winkelaanbod kan en mag naar de mening van Budé niet aan de orde zijn indien het winkels betreft die door dezelfde overheid volledig vergund zijn en met volledige medewerking en goedkeuring van de overheid op een bepaalde locatie zijn gevestigd.

Budé Holding, 13 september 2017